lördag 4 april 2009

Ett fynd

Av John Ellerton. Från boken "Vi två", sammanställd av Sarah Hall.
Ännu ett fynd från rensningens vrår.
(Denna gången kommer dock källan att finnas kvar.)
Tänkvärt.
Om inte du, Fader, bygger huset,
byggs det förgäves,
om inte du, Herre, välsignar det,
vänds glädjen i smärta.
Men inget kan krossa ett äktenskap
där hjärtarna är ett i dig,
och den kärlek som din Ande helgar
är evighetens begynnelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar