måndag 21 februari 2011

Förtydling av inlägget "Dagens gudstjänst"

Jag bloggade tidigare om en gudstjänst där jag tyckte att det saknades vissa inslag.
Vill bara göra ett litet tydliggörande, har förstått att det kan misstolkas, och det är inte konstigt eftersom jag var lite upprörd när det skrevs.

Synden - ett verkligt begrepp och något som man inte kan kapa bort från den kristna tron. Dock inte något som man bör prata om på ett sådant sätt att man trycker ner eller skrämmer människor. Om vi inte syndade så är ju Jesu gärning "ogjord", det står ju ex i Matt 3:16 att det var för att vi som litar på honom inte ska gå under som han dog (och uppstod). Därför måste det finnas en medvetenhet om det i gudstjänsten, men tyngdpunkten ska ligga på att Jesus har räddat oss och älskar oss, inte på att vi är dåliga och syndar.

Hoppas att detta klargjorde om någon (fler) undrade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar