tisdag 1 mars 2011

Logik...

...är en metod som kan användas för att tänka och dra valida slutsatser om något, och även ett sätt att använda språket på ett precist och adekvat sätt.

I alla fall om man ska tro en av artiklarna som finns upplagda på Apologetics 315.
Verkar inte speciellt kontroversiellt? Det var intressant för mig att läsa lite om, jag hade någonstans uppfattningen om att logik är en egenskap som finns hos vissa fenomen. Alltså, ett objektivt studerbart ting. Någonting är logiskt.
Men tji fick jag, det handlar helt enkelt om ett sätt att komma fram till slutsatser som är rimliga!

Gå gärna in och läs lite om logik, man kan lära sig mycket av att studera ett visst begrepp lite närmare. Särskilt intressant är det eftersom att man använder detta ord så pass mycket utan att kanske reflektera över det. Webblänken:

A Basic Logic Primer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar