torsdag 19 maj 2016

Släck inte Anden!

När jag låg och tänkte i morse så fick jag en bild. Jag tror att den var från Gud. Vill bara nämna att det här inlägget riktas främst till alla som redan har tagit emot Jesus.

Jag såg en människa som stod på ett isflak, vänd mot Jesus. Men isflaket gled sakta iväg, längre och längre bort, trots att personen i fråga hade varit nära Jesus. Det var inte Jesus som puttade iväg henne, men personen gjorde heller inga ansatser att försöka hålla sig kvar på det isflaket som Jesus stod på. Det var kallt och vinden blåste hårt runt om.

Den globala uppvärmningen är ett problem, på många sätt. Detta är synligt och mätbart för vetenskapen. Men sen finns också den andliga världen. Saker som sker och händer runt om oss och i oss, som inte syns för ögat. 

Vår Far vill ha en perfekt värld. Han skapade allt och gjorde människor som följde honom i en äkta gemenskap med honom, och som gjorde det rätta. Men nåt hände ju, synden, döden och ondskan kom in i världen. Alla har syndat och gått miste om Gud och all härlighet som finns hos honom. Jesus har friköpt oss och gett oss nåden som en gåva, så att vi kan få leva med vår Far igen (Rom 3:23-24). Att tro på Jesus är att också erkänna att världen som den ser ut idag inte är idealet utan att något annat väntar.

Jesus sa många saker, bland annat att han inte har kommit för att döma världen utan för att rädda den. Fadern hade befallt honom att tala om Guds rike och om evigt liv. Det pratade Jesus om i Johannesevangeliet 12:44 och framåt.
Men Jesus sa också att han en dag ska komma för att skilja ut getterna från sina får, och ställa de som har följt honom på sin högra sida och de som inte har det på sin vänstra. Och ge dem på högra sidan sitt rike och evig gemenskap med honom, och dem på vänstra sidan ska han visa bort från sig till evig dom (Matt 25:31-46). 
(Hemskt, kanske en del tycker. Fantastiskt tycker jag, för tänk om Gud tillät ondska i sitt rike. I Guds rike är Jesus kung.)

För dom som är i Jesus finns ingen fördömelse (Rom 8:1). Även om inget kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus, så står det på många ställen i breven, plus att Jesus själv pratar om det: att vi behöver hålla oss nyktra och vakna. Vi har alltid ett val att vända oss bort, och den onde finns i den här världen i detta fortfarande och vill gärna få oss med på hans sida, bort från Gud. Därför behöver vi hålla oss nyktra och vakna (1 Thess 5:6-8). Vi ska också låta den Helige Ande brinna i oss, och be ständigt (1 Thess 5:14-22, Luk 21:36, Ef 6:17-18.)

Detta sista som jag nämnde är min poäng och det är något som så ofta har glömts bort inom kyrkan idag. Detta att vi STÄNDIGT ska låta oss uppfyllas av Helig Ande och be till Jesus, är något som finns med i hela Nya testamentet. Både från Jesus själv och den tidiga kyrkan. Inte för att hans död på korset inte är tillräcklig för att friköpa oss och ge oss evigt liv med honom, utan för att det finns mycket i den här världen som vill dra oss bort från honom. Inte heller behöver vi gå runt och vara oroliga, för Jesus har makt att bevara oss i honom. Men inte mot vår vilja. Därför, tänk på vem som är Herre i ditt liv och vem du hänger med. Håll blicken på honom och låt dina fötter följa honom. Häng med Jesus!